Ringmannen

Cecilie Olin kommer aldri hjem etter en tur på byen. To dager senere blir hun funnet drept. Så blir en ny kvinne meldt savnet.
Kriposetterforsker Magnus Torp følger spor som tar ham 20 år tilbake i tid, til et uoppløart drap på den andre siden av landet.

Anton har mistet jobben i politiet og interesserer seg ikke for saken den tidligere kollegaen etterforsker før det har gått lang tid. Da har Anton sitt eget motiv for å fange Cecilie Olins drapsmann. For denne gangen er det blitt personlig.